Ciltec Solutions © 2013 • Privacy Policy • Terms of Use | | Get License

 

 

 

September 2013 » NY KUND

Ciltec familjen växer igen när KTH väljer att köra Companion 2012. Vi hälsar KTH välkomna.

 

Augusti 2013 » NY KUND

Ciltec får sin första kund i Norge. Avtal tecknas inom de närmaste dagarna. Ciltec-familjen växer och mer information kommer under veckan.

 

April 2013 »

Ciltec Companion och Easit ärendehanteringssystem kan idag integreras för att automatiskt utbyta information mellan systemen. Exempelvis kan ärenden föras över till Companion för debitering och information om abonnemang i Companion användas för att uppdatera uppgifter i easit

 

Mars 2013 » NY KUND

Örebro Läns Landsting ansluter till Ciltec-familjen. Implementation färdig och leveransgodkänd. Otroligt spännande projekt med över 20 Nortelväxlar och drygt 18000 användare. Lösningen inkluderar Companion 2012 samt kopplingar mot ekonomisystem, EDI fakturor och Easit's ärendehanteringssystem.

 

Projektledaren på Ciltec, Mats Juhlin, berättar: ”Jag är mycket imponerad av personalen på Landstinget. Med bara en dryg timmes introduktion kunde ett tiotal personer sätta sig ned och arbeta löpande med det nya systemet. Projektet var också spännande dels då Landstinget tillhör segmentet stora kunder, men också för att projektet innehöll integration med flera externa system, såsom ärendehanteringssystem och ekonomisystem”

 

Feb 2013 »

Stort implementationsprojekt fredagen den 8:e februari. Lösningen inkluderar Companion 2012 samt kopplingar mot MEA och Easit. Kunden, vars namn avslöjas inom kort, importerar även Telia EDI-fakturor till Companion 2012.

 

Feb 2013 »

Ciltec får en tilläggsbeställning från VMKFB gällande anpassning mot Nilex och deras ärendehanteringssystem.

 

Okt 2012 » NY KUND

Västra Mälardalens Kommunalförbund köper Companion 2012. Lösning implementerad och leveransgodkännd. Vi välkomnar VMKFB till Ciltec-familjen. Vi ser fram emot ett gott samarbete.

 

Hem Companion 2012 Kontakt Ciltec Forum Ciltec Support

 

 

 

Mitel Companion 2012 - Grundkurs | Mitel Companion 2012 - Systemkurs

SMART REGISTERHANTERING

 

Få kontroll över er IT- och teleutrustning genom att samla all information på ett och samma ställe

  

Companion innehåller ett register över abonnenter, tätt länkat till resurser, som håller reda på vem som använder vilken utrustning och vilka tjänster. I Companion kan ni som kund själva definiera vilka typer av resurser som ska administreras, där varje typ har sina egna egenskaper. Det finns möjligheter att till Companion inhämta information från externa system, exempelvis växelplattformar, Active Directory eller hänvisningssystem, allt med syfte att minimera administrationen. I dessa fall loggas alla förändringar med möjlighet att kräva attestering på en ändring innan den slår igenom.

 

DEBITERING

  

Funktionen Debitering gör det möjligt att sammanställa rapporter över IT- och telefonikostnader, där bl.a. samtal, arbete, material och tjänstekostnader ingår. Här finns också alternativet att importera elektroniska fakturor från exempelvis operatörer. Rapporter kan presenteras med s.k. drill-down funktion för att med ett musklick gå från att exempelvis visa kostnader för en avdelning till att visa kostnader för underliggande kostnadsställen.

Det är även möjligt att studera enskilda samtal för en anknytning som ingår i en rapport. Debiteringsrapporter kan specificera användandet av tjänster och kostnader med ursprung i ärendefunktionen. Rapporter kan exporteras till fil i önskat format, exempelvis RTF, Läsbart, XML eller anpassat för import till ekonomisystemet. Ett flertal ekonomisystem supporteras direkt i Companion och anpassningar kan enkelt utföras för att ytterligare format skall inkluderas i standard exportfunktionen. Vid export till ekonomisystem kan data grupperas efter kontoplanen i Companion.

 

ANALYS & RAPPORTER

  

Companion registrerar in- och utgående samtalstrafik genom företagets växlar och prissätter enligt de egna samtalsprislistorna. Dessa kan enkelt underhållas från en och samma Excel-liknande skärmbild. Samtalen är också en grund i funktionen Analys och rapportering där samtalsflöde och samtalskostnader kan studeras. Syftet är att dels att genom visualisering skapa kostnadsmedvetenhet dels att identifiera var företaget kan göra besparingar. Kostnadsutveckling över tiden, utlandssamtal, samtal utanför kontorstid, andel samtal till mobila- respektive fasta nätet, är exempel på vad funktionen kan visa. Rapporter kan visa allt från en övergripande beskrivning ned till enskilda samtal, med kraftfulla filtrerings- och sökmöjligheter.

Det är också möjligt att analysera svarskvalitet på anknytningar eller grupper, exempelvis tappade samtal och svarstider. Funktionen är beroende på respektive växels möjligheter och konfiguration. Tillsammans med samtalsprislistorna finns den enkla och smidiga funktionen Simulering, med vilken jämförelser mellan olika operatörers erbjudanden kan utföras, med syfte att bestämma vad som blir billigast, baserat på just ert historiska trafikmönster.

 

ÄRENDEN

 

Sida-vid-sida med utrustnings- och abonnentregistret finns funktionen Ärenden för att underlätta förändringar i tele- eller IT-systemet. Genom smidig registrering av felrapporter, ändringar mm, skapas kontroll över allt som behöver utföras i IT- och telesystemet. Anställda kan också själva registrera felanmälan eller ändringsbegäran från Companions Webbportal.

Ärenden kan med ett musklick också skickas till funktionen Debitering. En prislista över arbete och utrustning förenklar arbetet med prissättning och registrering. Fördefinierade mallar över ett ärendes innehåll och även mottagare, gör det smidigt att registrera återkommande ärenden, komplexa ärenden sammansatta av flera delar eller ärenden till flera mottagare. Companion håller reda på status och till vilken tekniker ett ärende tilldelats, vilket gör att uppföljningen underlättas.

 

 

 

 

Ciltec Solutions är ett utvecklingsbolag som bildades under 2011. Vi fokuserar på kundnytta och sätter alltid kunden i fokus. Nära kundkontakt, tillgänglighet och lyhördhet är ett mantra hos oss

 

Ciltec Solutions AB

Adolfsbergsvägen 31

168 67 Bromma

Orgnr: 556838-0413

support@ciltec.se

 

Kontaktpersoner:

Mats Juhlin: 070-723 7465

Robert Lundell: 070-951 25 60

 

Produktblad och tekniskt dokumentation fås på begäran.

 

Kontakta oss gärna via webbformuläret eller ring.

 

Vi svarar gärna på era frågor.